Gremi d'Estanquers de Catalunya
Rambla de Catalunya 14, 2º 1ª 08007 Barcelona · Tel. 93 200 78 86 / 684 052 328 · Fax 93 209 25 78
Estanquers punt CAT
  Gremi
 • Gremi
 • Gremi
 • Gremi
 • Gremi
 • Gremi
 • Gremi
Facebook Grem Estanquers de Catalunya Twitter Gremi Estanquers de Catalunya 684 052 328 Google plus Estanquers info@estanquers.cat
Dilluns a Divendres
de 9:30 a 16:30
Espai Jurídic

12/06/2017

Transposició Directiva Europea, juny 2017

TRANSPOSICIÓ DE LA DIRECTIVA EUROPEA

S’ha aprovat l’adaptació a la legislació espanyola de la Directiva Europea que regula els Productes del Tabac a través del Real Decret 579/2017, de 10 de juny, que va entrar en vigor el dia 11 de juny.

Aquest RD regula aspectes relatius a la fabricació, presentació i comercialització dels productes del tabac i dels productes relacionats, incloent la traçabilitat i les mesures de seguretat dels productes del tabac, els productes nous, els dispositius susceptibles d’alliberar nicotina i envasos de recarrega i els productes a base d’herbes per a fumar. També s’incorporen les disposicions de la Directiva europea en matèria d’etiquetat i envasat dels productes del tabac, com l’obligatorietat d’incloure determinades advertències sanitàries en totes les unitats d’envasat, així com en tot l’embalatge exterior.

 

Els aspectes que més afecten als estancs son els següents:

 • La unitat d’envasat de cigarretes inclourà, com a mínim, vint cigarretes. Una unitat d’envasat de tabac per a enrolar contendrà tabac per un pes mínim de 30 g.

 

 • Totes les unitats d’envasat de tabac portaran un identificador únic que permetrà seguir la traçabilitat del producte, coneixent a quin establiment minorista està destinat, és a dir, es podrà identificar al comprador del tabac des de que es fabrica fins a l’estanc. S’aplicarà a les cigarretes i a la picadura per a liar a partir del 20 de maig de 2019 i als productes del tabac diferents de les cigarretes i la picadura per a liar a partir del 20 de maig de 2024.

 

 • Podran seguir comercialitzant-se fins a deu mesos (abril 2018) després de l’entrada en vigor del present RD:

 

 1. Els productes del tabac etiquetats de conformitat amb el que es disposa al Real Decret 1079/2002, de 18 d’octubre.
 2. Els dispositius susceptibles d’alliberar nicotina i envasos de recarrega i els productes a base d’herbes per a fumar, envasats i etiquetats de conformitat amb la normativa anteriorment vigent.
 3. La picadura de liar envasada de menys de 30 gr.
 4. La picadura per a liar en petaques etiquetada amb una advertència general i un missatge informatiu de conformitat amb el què disposa a la Decisió d’Execució (UE) 2015/1735 de la Comissió, podrà seguir comercialitzant-se fins el 20 de maig de 2019.

document Resum Juny 2017     document Real Decret juny 2017