Gremi d'Estanquers de Catalunya
Rambla de Catalunya 14, 2º 1ª 08007 Barcelona · Tel. 93 200 78 86 / 684 052 328 · Fax 93 209 25 78
Estanquers punt CAT
  Gremi
 • Gremi
 • Gremi
 • Gremi
 • Gremi
 • Gremi
 • Gremi
Facebook Grem Estanquers de Catalunya Twitter Gremi Estanquers de Catalunya 684 052 328 Google plus Estanquers info@estanquers.cat
Dilluns a Divendres
de 9:30 a 16:30
Notícies

El Consell d´Administració de l´ATM aprova les tarifes de transport públic per a l´any 2018

El Consell d´Administració de l´ATM aprova les tarifes de transport públic per a l´any 2018

La Generalitat, l'Ajuntament de Barcelona i l'Àrea Metropolitana de Barcelona acorden les tarifes de l'any 2018 amb un increment mitjà de preus de prop del 2%. L'any 2017 s'assolirà un nou rècord de demanda, amb 985 milions de viatges, que suposa un increment del 3,2% (31 milions de viatges) respecte de l'any anterior.

El Consell d'Administració de l'Autoritat del Transport Metropolità (ATM) presidit pel secretari d'Infraestructures i Mobilitat del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, Ricard Font, ha aprovat la política tarifària del sistema integrat de l'àrea de Barcelona de l'any 2018. Les tres administracions consorciades al si de l'ATM (la Generalitat de Catalunya, l'Ajuntament de Barcelona i l'AMB) han acordat un increment mitjà de les tarifes del 2%, després de 5 anys de contenció de preus.

Revisió tarifària any 2018

El Consell d'Administració de l'ATM ha aprovat els preus dels títols de transport (integrats i bitllet senzill, entre d'altres) per a l'any 2018. Per a la revisió de tarifes s'ha considerat:

 • La necessària revisió de tarifes després de 5 anys de contenció de preus i de diverses millores en les prestacions del títols socials (T-16: ampliació de la vigència de la targeta gratuïta per a nens i nenes fins als 16 anys; T-mes bonificada per a persones en situació d'atur). La progressiva millora de l'oferta de tarifació social en l'àmbit del sistema tarifari integrat ha fet que actualment un de cada quatre viatges del sistema es facin amb títols bonificats; la política de tarifació social integrada ha suposat un increment de cost per al sistema des de 9.800.000 € l'any 2011 fins als 46.000.000 € actuals.
 • El creixement constant de la demanda ha fet que algunes línies estiguin saturades en hores punta. Addicionalment, l'acord general pel qual cal reduir la contaminació atmosfèrica a l'àrea de Barcelona, amb les consegüents restriccions de trànsit, implica també ampliar l'oferta de transport públic. Davant d'aquesta situació l'ATM, conjuntament amb les administracions consorciades i els operadors, ha planificat millorar aquesta oferta a través d'un pla que comporta l'adquisició de nou material mòbil (uns 75 autobusos i uns 30 trens i tramvies) i que permetrà ampliar els serveis, amb el consegüent increment dels costos d'explotació.

En aquest sentit, per tal de donar compliment a les obligacions recollides al Pla Marc 2014-2031 i a l'increment d'oferta necessari, les administracions hauran d'augmentar les seves aportacions de la manera següent:

 • 25 milions d'euros de més en l'aportació de la Generalitat, que se situarà en un total de 385.000.000 €.
 • 25 milions d'euros de més en l'aportació de l'Ajuntament de Barcelona i de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, que se situaran, respectivament, en 158.000.000 € i 130.000.000 €.
 • 25 milions d'euros de més en l'aportació de l'Administració General de l'Estat, xifra que ha estat sol·licitada per les administracions consorciades i que està pendent d'acceptació. En cas ser acceptada, l'aportació estatal se situaria en 134.000.000 €.

Addicionalment als 50.000.000 € de més en les aportacions de les administracions consorciades i als 25.000.000 € sol·licitats a l'Estat, es preveuen uns ingressos de més per tarifes de 16.000.000 €, fins a completar la xifra de 91.000.000 € de necessitats addicionals.

Així, des de l'any 2010 fins al 2018 les administracions consorciades han incrementat les seves aportacions a l'ATM en un 56%. L'Administració General de l'Estat, en canvi, les ha reduïdes en un 33%.

No obstant l'increment aprovat per als diversos títols de transport, el Consell d'Administració ha acordat no incrementar el preu de les targetes:

 • T-jove d'una a sis zones tarifàries (també en seva la versió per a famílies monoparentals i famílies nombroses FM/FN)
 • T-mes bonificada per a persones en situació d'atur.

Les tarifes aprovades pel Consell d'Administració són les següents:
 

Preus 2018 € (IVA inclòs) 1 zona 2 zones 3 zones 4 zones 5 zones 6 zones
Bitllet senzill 2,20 3,10 4,10 5,25 6,70 7,80
             
TÍTOLS INTEGRATS            
T-10 10,20 20,10 20,70 35,25 40,50 43,05
T-50/30 43,50 --- --- --- --- ---
T-70/30 60,90 88,05 120,75 147,90 169,35 183,70
T-mes 54,00 72,70 102,00 124,90 143,35 153,55
T-trimestre 145,30 196,50 275,25 337,15 386,80 414,40
T-jove 105,00 142,00 199,20 244,00 280,00 300,00
T-dia 8,60 13,10 16,45 18,40 20,60 23,05
             
Famílies monoparentals/nombroses            
T-mes FM/FN general 43,20 58,15 81,60 99,95 114,65 122,85
T-mes FM/FN especial 27,00 36,35 51,00 62,45 71,70 76,80
T-trimestre FM/FN general 116,25 157,20 220,20 269,75 309,45 331,55
T-trimestre FM/FN especial 72,65 98,25 137,65 168,60 193,40 207,20
T-jove FM/FN general 84,00 113,60 159,35 195,20 224,00 240,00
T-jove FM/FN especial 52,50 71,00 99,60 122,00 140,00 150,00
T-70/90 FM/FN general 57,05 112,35 153,30 197,40 226,65 240,95
T-70/90 FM/FN especial 35,65 70,20 95,80 123,40 141,65 150,60
             
Bonificació per a persones en atur            
T-mes 9,95 9,95 9,95 9,95 9,95 9,95
             
Altres títols            
T-aire 1,85  3,60 4,95 6,35 7,30 7,75
T-10 (treballadors aeroport) 10,20 20,10 27,40 35,25 40,50 43,05
             
Preus pack ampliació Berguedà i Ripollès 4 zones 7 zones --- --- --- ---
Pack "Berguedà-Barcelona" 35,25 53,25       ---
Pack "Ripollès-Barcelona"   53,25 --- --- --- ---


La TMP (tarifa mitjana ponderada, és a dir, el preu que es paga de mitjana en cada viatge en transport públic) per al conjunt del sistema té en consideració la utilització dels títols integrats, els títols propis dels operadors, principalment el bitllet senzill, i els títols socials de la primera corona, amb un cert lliscament dels títols multiviatge i bitllet senzill cap a abonaments i títols socials. L'any 2018 la persona usuària del sistema de transport abonarà de mitjana 0,92 € per cada viatge realitzat.
 

Evolució TMP 2017 2018 Diferència ∆ %
TMP amb IVA (€) 0,8988 0,9155 0,0167 1,86 %
TMP sense IVA (€) 0,8171 0,8323 0,0152 1,86 %


En compliment de la Llei 21/2015, de finançament del sistema de transport públic de Catalunya, les administracions consorciades van acordar la implantació d'un nou títol integrat en situacions d'episodis ambientals de contaminació: la nova targeta T-aire, vigent des del primer de desembre de 2017, és una targeta multipersonal de 2 viatges integrats –d'1 a 6 zones– a utilitzar el mateix dia de la primera validació; la seva venda s'activa a les màquines automàtiques de les estacions ferroviàries només els dies en què es declari una situació de restricció de trànsit per alta contaminació. El preu d'aquesta targeta és l'equivalent a 2 viatges amb la targeta T-10 aplicant-hi un descompte del 10%.

Revisió tarifària Rodalies de Catalunya any 2018

S'han aprovat també els preus del servei de Rodalies de Catalunya.
 

Tarifes 2018 (Servei de Rodalies de Catalunya)
Titols 1 zona 2 zones 3 zones 4 zones 5 zones 6 zones
Senzill 2,20 2,55 3,50 4,20 5,00 6,30
Bonotren 9,20 14,70 21,75 28,25 34,35 42,90
Abonament mensual 34,55 41,25 63,60 78,25 94,55 113,30
Abonament trimestral 124,50 140,70 200,20 238,00 281,30 336,90

Leer más