Gremi d'Estanquers de Catalunya
Rambla de Catalunya 14, 2º 1ª 08007 Barcelona · Tel. 93 200 78 86 / 684 052 328 · Fax 93 209 25 78
Estanquers punt CAT
  Gremi
 • Gremi
 • Gremi
 • Gremi
 • Gremi
 • Gremi
 • Gremi
Facebook Grem Estanquers de Catalunya Twitter Gremi Estanquers de Catalunya 684 052 328 Google plus Estanquers info@estanquers.cat
Dilluns a Divendres
de 9:30 a 16:30
Notícies

20/04/2018

Cobraments amb VISA

Cobraments amb VISA

És un tema que va sortir a l’assemblea i que genera dubtes, així que aquí teniu la resposta del Servei de Normativa i Procediment de l’Agència Catalana del Consum:

 • Si es realitzen cobraments amb VISA s’ha d’informar als consumidors d’aquesta possibilitat abans de formalitzar el contracte. Aquesta informació es pot fer mitjançant un cartell informatiu o adhesiu a la porta de l’establiment.
 • En el cas que es tingui un adhesiu a l’establiment que indica que es poden fer pagaments amb VISA, no es pot impedir el seu ús, sens perjudici que es concretin unes limitacions –com pot ser un import mínim- sempre que estiguin degudament informades.
 • És lícit limitar la quantia o posar-ne una de mínima per al pagament amb targeta bancària, sempre que aquestes condicions no tinguin el caràcter d’abusives, és a dir, que les quanties màximes o mínimes estiguin incloses en unes franges adequades a la realitat social i econòmica d’acord amb el tipus d’establiment o el sector d’activitat que es tracti.
 • Per últim, hi podran haver productes exclosos del pagament amb tarjeta (targetes de transport, loteria), sempre que s’anunciï prèviament a les caixes o en un lloc visible.

Com sempre, quedem a la vostra disposició

Salutacions