Gremi d'Estanquers de Catalunya
Rambla de Catalunya 14, 2º 1ª 08007 Barcelona · Tel. 93 200 78 86 / 684 052 328 · Fax 93 209 25 78
Estanquers punt CAT
    Gremi
  • Gremi
  • Gremi
  • Gremi
  • Gremi
  • Gremi
  • Gremi
Facebook Grem Estanquers de Catalunya Twitter Gremi Estanquers de Catalunya 684 052 328 Google plus Estanquers info@estanquers.cat
Dilluns a Divendres
de 9:30 a 16:30
Notícies

10/05/2018

Jornada Altadis

Jornada Altadis

El Gremi d'Estanquers de Catalunya va assistir aquesta setmana a la jornada de treball en commemoració del 20è aniversari de la Llei d’Ordenació del Mercat de Tabacs, organitzada per Altadis.

En aquest acte es van celebrar diferents intervencions i taules rodones que comprenien tots els representants de la cadena de valor del nostre sector, des d’agricultors fins a minoristes. També va comptar amb la intervenció del Sr. Felipe Martínez Rico, Subsecretario de Estado de Hacienda y Función Pública, i la Sra. Isabel Juliani Fernández de Córdoba Presidenta del Comisionado para el Mercado de Tabacos.

Des d’Altadis es van exposar les cinc raons bàsiques per les quals els estancs som el millor sistema per a regular la venta minorista i son: protecció als menors, prevenció del frau fiscal, control sanitari, recaptació tributaria i garantia al consumidor i des del Gremi no podem estar més d’acord.

En aquest sentit també voldríem manifestar la nostra posició favorable a una flexibilització de la normativa en quant a canvis d’ubicació d’expenedories de tabac que pateixen una falta de rendibilitat, que permetés el seu trasllat més enllà dels 1.500 metres estipulats, sempre que els números ho justifiquin. Per a això, el CMT com a organisme disposa de totes les dades necessàries per a comprovar si un estanc és rentable o no i aprovar aquesta reubicació en zones o nuclis de població de nova creació o de major creixement, garantint d’aquesta manera la rendibilitat de l’actual xarxa d’expenedories.

D’aquesta manera, el GEC expressa el seu desacord amb la proposta d’ampliació de 3.500 expenedories de tabac noves que van exposar des d’altres associacions i operadors del sector.

 


 

El Gremi d'Estanquers de Catalunya asistió esta semana a la jornada de trabajo en conmemoración del 20º aniversario de la Ley de Ordenación del Mercado de Tabacos, organizada por Altadis.

En este acto se celebraron diferentes intervenciones y mesas redondas que comprendían todos los representantes de la cadena de valor de nuestro sector, desde agricultores hasta minoristas. También contó con la intervención del Sr. Felipe Martínez Rico, Subsecretario de Estado de Hacienda y Función Pública, y la Sra. Isabel Juliani Fernández de Córdoba Presidenta del Comisionado para el Mercado de Tabacos.

Desde Altadis se expusieron las cinco razones básicas por las cuales los estancos somos el mejor sistema para regular la venta minorista y son: protección a los menores, prevención del fraude fiscal, control sanitario, recaudación tributaria y garantía al consumidor y desde el Gremio no podemos estar más de acuerdo.

En este sentido también querríamos manifestar nuestra posición favorable a una flexibilización de la normativa en cuanto a cambios de ubicación de expendedurías de tabaco que sufren una falta de rentabilidad, que permitiera su traslado más allá de los 1.500 metros estipulados, siempre que los números lo justifiquen. Para lo cual, el CMT como organismo dispone de todos los datos necesarios para comprobar si un estanco es rentable o no y aprobar esta reubicación en zonas o núcleos de población de nueva creación o de mayor crecimiento, garantizando de este modo la rentabilidad de la actual red de expendedurías.

De este modo, el GEC expresa su desacuerdo con la propuesta de ampliación de 3.500 expendedurías de tabaco nuevas que expusieron desde otras asociaciones y operadores del sector.

Leer más