Gremi d'Estanquers de Catalunya
Rambla de Catalunya 14, 2º 1ª 08007 Barcelona · Tel. 93 200 78 86 / 684 052 328 · Fax 93 209 25 78
Estanquers punt CAT
    Gremi
  • Gremi
  • Gremi
  • Gremi
  • Gremi
  • Gremi
  • Gremi
Facebook Grem Estanquers de Catalunya Twitter Gremi Estanquers de Catalunya 684 052 328 Google plus Estanquers info@estanquers.cat
Dilluns a Divendres
de 9:30 a 16:30
Serveis

Documents per a la Gestió Delegada

Si escolliu la gestió delegada de les màquines expendedores dels PVR, heu de complimentar el Model 598 i marcar la casella de Gestió Delegada i enviar-ho per correu administratiu/certificat al Comissionat. Això autoritza al titular de l´estanc, als seus treballadors i als seus familiars vinculats a l´estanc, a gestionar la màquina. Per altra banda, els empleats i familiars vinculats, a més, han de transportar el tabac degudament autoritzats pel titular amb el primer document adjunt, que NO s´ha de remetre al Comissionat. Per descomptat, el tabac sempre ha d´anar acompanyat de la seva factura. Excepcionalment, existeix la figura del mandatari, persona que pot transportar el tabac sense manipular la màquina, en aquells casos que el titular de l´estanc no disposi de personal. Complimentar el 2on document adjunt.

document 598     document Autorització empleats-col·laboradors estanc     document Mandatari del Titular de l`Estanc