Gremi d'Estanquers de Catalunya
Rambla de Catalunya 14, 2º 1ª 08007 Barcelona · Tel. 93 200 78 86 / 684 052 328 · Fax 93 209 25 78
Estanquers punt CAT
    Gremi
  • Gremi
  • Gremi
  • Gremi
  • Gremi
  • Gremi
  • Gremi
Facebook Grem Estanquers de Catalunya Twitter Gremi Estanquers de Catalunya 684 052 328 Google plus Estanquers info@estanquers.cat
Dilluns a Divendres
de 9:30 a 16:30
Serveis

Competència Deslleial

Competència Deslleial

Recordem l’Article 29, apartat I, del Real Decret 1199/1999, que diu textualment:

"No realizar actos que afecten a la neutralidad del mercado ni supongan competencia desleal respecto de otras expendedurías."

Això vol dir que, queda totalment prohibit regalar qualsevol cosa per la compra de tabac, no es pot obsequiar al client ni amb encenedors, ni amb xiclets, ni amb fundes de silicona ni amb res.

Adjuntem un cartell per si el voleu penjar a l'estanc per a fer-ho saber als vostres clients.

També adjuntem la llei on poden comprovar la veracitat d’aquesta afirmació.

Com sempre, per a qualsevol aclariment, ens poden contactar al 93.200 78 86

Moltes gràcies

document Cartell     document Llei     document Real Decret 1199/1999     document Premsa