Gremi d'Estanquers de Catalunya
Rambla de Catalunya 14, 2º 1ª 08007 Barcelona · Tel. 93 200 78 86 / 684 052 328 · Fax 93 209 25 78
Estanquers punt CAT
    Gremi
  • Gremi
  • Gremi
  • Gremi
  • Gremi
  • Gremi
  • Gremi
Facebook Grem Estanquers de Catalunya Twitter Gremi Estanquers de Catalunya 684 052 328 Google plus Estanquers info@estanquers.cat
Dilluns a Divendres
de 9:30 a 16:30
Serveis

Sol·licitud de Vacances

Sol·licitud de Vacances

Sol·licitud d’autorització de tancament temporal de l’expenedoria per vacances

L’Art. 47 del R.D. 1199/1999 estableix que qualsevol tancament de més de 5 dies, s’ha de comunicar al CMT amb 15 dies d’antelació i que en el cas dels 30 dies de vacances, que es poden dividir en dos períodes de 15, el CMT sempre ho autoritzarà sempre i quan no es vegi afectat el servei públic i no hi hagi falta de desproveïment a la zona.

També s’ha de tenir en compte que el tancament de més de 5 dies i menys d’1 mes sense la deguda autorització és infracció greu i la sanció són 12.000 €

El tancament de més d’1 mes sense autorització, es considera abandonament de l’activitat i està definida com a infracció molt greu i la sanció son 120.000 €

Així que des del Gremi us recomanem que ompliu aquesta sol·licitud i l’envieu per correu certificat al CMT:

COMISIONADO PARA EL MERCADO DE TABACOS

Paseo de la Habana 140

28036 Madrid

document Sol·licitu Vacances