Gremi d'Estanquers de Catalunya
Rambla de Catalunya 14, 2º 1ª 08007 Barcelona · Tel. 93 200 78 86 / 684 052 328 · Fax 93 209 25 78
Estanquers punt CAT
    Gremi
  • Gremi
  • Gremi
  • Gremi
  • Gremi
  • Gremi
  • Gremi
Facebook Grem Estanquers de Catalunya Twitter Gremi Estanquers de Catalunya 684 052 328 Google plus Estanquers info@estanquers.cat
Dilluns a Divendres
de 9:30 a 16:30
Serveis

Tabac AMB i SENSE factura

L´article Vint-i-vuit Tres del Reial Decret 1/2007 (que modifica l´article 42 del RD 1199/1999) té el següent literal: “Tres. La venta y circulación de labores de tabaco deberán ir acompañadas de su correspondiente factura o vendí. Se exceptúa de este requisito la venta realizada directamente al consumidor por establecimientos de la red minorista en cantidades inferiores a 800 cigarrillos, 200 unidades si se trata de cigarros puros, 400 unidades en el caso de cigarritos, o 1 kilogramo de las demás labores de tabaco.” Per tant, la quantitat a partir de la qual s´ha de fer factura és la següent: AMB FACTURA 800 cigarretes o més 200 cigars o més 400 cigarrets o més 1 kg de labors de tabac o més SENSE FACTURA Fins a 799 cigarretes Fins a 199 cigars Fins a 399 cigarrets Fins a 999 grams de labors de tabac

document FacturaTabac