Gremi d'Estanquers de Catalunya
Rambla de Catalunya 14, 2º 1ª 08007 Barcelona · Tel. 93 200 78 86 / 684 052 328 · Fax 93 209 25 78
Estanquers punt CAT
    Gremi
  • Gremi
  • Gremi
  • Gremi
  • Gremi
  • Gremi
  • Gremi
Facebook Grem Estanquers de Catalunya Twitter Gremi Estanquers de Catalunya 684 052 328 Google plus Estanquers info@estanquers.cat
Dilluns a Divendres
de 9:30 a 16:30
Espai Jurídic

VIDEOCAMERES AL ESTANC

INSTAL•LACIÓ DE CAMERES DE VIDEO-VIGILÀNCIA A LES EXPENEDORIES L´Agència de protecció de Dades, mitjançant instrucció 1 / 2006 de 8 de novembre, va establir els criteris del tractament de dades amb fins de vigilància a través de càmeres o vídeo-càmeres de seguretat. Les imatges que són gravades tenen la consideració de "dades personals", ja que permetrien la identificació de l´individu. És per això que l´Agència, d´acord amb la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades, ja ha iniciat expedients sancionadors a diversos comerços per no complir els tràmits que la Llei fa a l´efecte. A aquells estancs que disposin de càmeres, els aconsellem que deforma urgent col•loquin un distintiu informatiu visible en què: 1 º S’indiqui la llegenda "ZONA videovigilància". 2º S’indiqui que les dades obtingudes seran tractades conforme la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades. 3 º S’indiqui qui és el responsable del fitxer (per exemple el titular de la Expenedoria), al qual es pot adreçar per a exercir els drets de l´art. 15 de la esmentada Llei. Es pot descarregar el model d´aquest distintiu a la pàgina web del Gremi a l´apartat "SERVEIS / CARTELLS". A més de la instal•lació del distintiu cal complir amb la notificació a la Agència de què es disposa d´arxius amb imatges ("inscripció de fitxer") i implementar les mesures d´accés a les mateixes ("document de seguretat "). Tot això amb independència del que estableixen les lleis en l´àmbit civil (Llei Orgànica 1 / 1982, de 5 de maig, de Protecció Civil al Dret a l´honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge), i les lleis penals (Codi Penal - Delictes contra la intimitat i el dret d´Imatge), tot això relacionat amb la finalitat que es faci de les imatges gravades. Pel que fa a la col•locació de les càmeres, la instal•lació ha de respectar el establert pel Reglament de Seguretat Privada.