Actualitat

Declaració Responsable per a la comercialització d’altres productes

Les labors de tabac, la distribució d’efectes timbrats i signes de franqueig, són el principal objecte de venda que realitzen les expenedories de caràcter general. No obstant això, es permet la lliure comercialització d’altres productes o la prestació de serveis, sense més requisit que la presentació d’una declaració responsable davant el Comisionado para el Mercado de Tabacos. En aquesta document s’hauran de detallar i enumerar tots els productes o serveis que desitgi comercialitzar o prestar que siguin diferents de productes de tabac, signes de franqueig, efectes timbrats, articles de fumador, llibreria o papereria; i es tracti de productes que no afectin la deguda conservació i comercialització del tabac i timbre de l’Estat, a la seguretat dels usuaris o no vagin destinats al públic infantil.

Pots accedir al procediment electrònic per a sol·licitar una Declaració Responsable per a la comercialització d’altres productes aquí.

Recorda llegir prèviament les instruccions adjuntes darrera per a complimentar el formulari

A més, seria recomanable un cop omplerta, fer una fotocòpia i que Correos la selli com a justificant de que el dia que indica el segell de Correos, tu vas enviar aquesta declaració responsable amb els productes que indiques.

Les següents que enviis, se sumen a les enviades amb anterioritat.

Altres notícies