Actualitat

Fases de les subhastes d’estancs

Avui vinc a indicar-te quins passos o fases tindrà la subhasta per a la provisió de noves expenedories i quins documents hauràs de tenir preparats per a cadascuna d’elles, en cas que estiguessis interessat a licitar per algun polígon.

 

A.- PRIMERA FASE DE LA SUBHASTA:

Comença quan el Comissionat publiqui al BOE els anuncis concrets de cada polígon. Se’ns va dir en la resolució per la qual es convocava la subhasta (el 28 de juliol de 2022) que en el termini mínim de dos mesos es publicarien els anuncis concrets de cada polígon però en data d’avui (30-09-22), encara que ja han transcorregut aquests dos mesos, ENCARA NO S’HAN PUBLICAT. Quan es publiquin, ens indicaran l’import de sortida de la licitació o licitació mínima, els trams entre licitacions, el dipòsit que haurà de constituir-se i l’inici i finalització del termini per a licitar.

Qui pogués estar interessat a licitar, hauria d’anar fent el següent:

– Disposar d’un certificat electrònic o signatura electrònica. Si no es disposa d’ell, s’ha d’obtenir demanant cita prèvia en la Delegació d’Hisenda més pròxima al domicili. Tens les instruccions aquí.

– Donar-se d’alta o inscriure’s, amb aquest certificat, en el Portal de Subhastes del Butlletí Oficial de l’Estat. L’enllaç és el següent: https://subastas.boe.es. És summament senzill però no obstant això t’explico els passos:

 1. En la part superior dreta hi ha una pestanya anomenada «iniciar sessió«. Punxant en ella et dona dues opcions havent-se de triar la segona que indica: «Si encara no disposa d’usuari, accedeixi a la pàgina de REGISTRE«.
 2. En la pàgina que se’ns obre, podem triar, en la part de baix, registrar-nos amb certificat electrònic o registrar-se amb clau.
 3. Triada qualsevol de les dues opcions, apareix una pàgina en la qual se’ns sol·liciten unes dades (adreça de correu electrònic i telèfon mòbil).
 4. Facilitant aquestes dades, rebrem dues claus (una per correu electrònic i una altra que ens arribarà al nostre mòbil).
 5. S’han d’indicar aquestes dues claus i mostrar la nostra conformitat i adhesió al Portal de subhastes i ja està el procés conclòs.

Se’ns haurà donat d’alta al Portal degudament i això implica que cada vegada que entrem al portal i seleccionem la subhasta concreta que ens interessa, tindrem accés a la informació sobre com van les licitacions podent conèixer la licitació més elevada en aquest moment.

 

B.- SEGONA FASE DE LA SUBHASTA:

Una vegada s’hagin publicat els anuncis i coneguem el començament i fi del termini per a licitar, és el moment de contactar amb el Gremi per a obtenir instruccions molt concretes sobre com realitzar les licitacions i el dipòsit previ que sol·liciten a tots els interessats i que retornaran si no s’ha resultat adjudicatari.

Si la teva licitació és la més elevada del polígon que t’interessa, resultaràs adjudicatari PROVISIONAL.

Publicada a la pàgina oficial del Comissionat per al Mercat de Tabacs el llistat dels adjudicataris provisionals, se’ls atorga un termini de DEU DIES per a presentar la següent documentació:

 1. Sol·licitud i declaració responsable (model).
 2. Còpia del DNI
 3. Justificant acreditatiu de trobar-se al corrent de pagaments amb Hisenda.
 4. Justificant acreditatiu de trobar-se al corrent de pagaments amb la Seguretat Social.
 5. El títol o diploma que acrediti que comptes amb la titulació d’estudis exigida.
 6. Justificant d’abonament de taxa codi 597 (model. No val emplenar-lo manualment. Cal emplenar-ho en el propi ordinador i després imprimir-lo.) T’indicaré com arribat el cas.

Properament t’informarem sobre els següents passos i dels documents que s’han d’aportar si el Comissionat et nomena ADJUDICATARI DEFINITIU i no provisional.

Confiant pugui ser d’utilitat i esclaridora aquesta informació, restem a la teva disposició per a tots els dubtes què et puguin sorgir insistint que, en la data de la present circular encara no han aparegut els anuncis de la subhasta publicats al BOE