Actualitat

Actualització de la base de dades del CMT d’estancs i PVRs

T’informem que és intenció del Comisionado para el Mercado de Tabacos completar la seva base de dades relativa no sols a les expenedories sinó també als punts de venda amb recàrrec, realitzant una labor sobretot d’actualització de dades (incorporant adreces postals correctes d’estancs i de P.V.R.). S’agraeix aquesta obstinació perquè la base de dades amb la qual es compta no està en absolut actualitzada i ens trobem amb casos en els quals estancs que porten tancats anys encara apareixen a la llista d’expenedories actives i estancs que han variat el seu emplaçament, encara continuen apareixent amb l’adreça antiga.

A més d’aquesta actualització es pretén desenvolupar un visualitzador que permeti el càlcul de distàncies de qualsevol establiment respecte a les tres expenedories més pròximes. Es busca dotar de major rigor aquesta aplicació del qual fins ara ha tingut ja que moltes de les cerques no eren en absolut fiables i això dificultava quan no impossibilitava esbrinar quins tres estancs són els més pròxims a determinat establiment. Amb els termes “els tres estancs més pròxims” és obvi que el Comisionado manté el criteri d’assignació d’expenedoria per al subministrament contingut no sols en l’actual normativa (arts. 37 i 42 del RD 1199/1999) sinó també en l’Avantprojecte de Llei d’Ordenació del Mercat de Tabacs que encara està en estudi, descartant-se ampliar les assignacions als 5 estancs més pròxims, malgrat ser una petició reiterada del sector.

Per a realitzar aqA més d’aquesta actualització es pretén desenvolupar un visualitzador que permeti el càlcul de distàncies de qualsevol establiment respecte a les tres expenedories més pròximeuesta labor dA més d’aquesta actualització es pretén desenvolupar un visualitzador que permeti el càlcul de distàncies de qualsevol establiment respecte a les tres expenedories més pròxime’actualització de base de dades, en data 15 de desembre de 2022 s’ha signat un CONVENI entre el C.M.T i el Centre Nacional d’Informació Geogràfica (C.N.I.G.), organisme dependent del Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana. Dita convinguda s’ha publicat al BOE de 27 de gener de 2023. Pots consultar el contingut íntegre aquí.

Es persegueix coordinar les actuacions de tots dos organismes en matèria d’informació geogràfica, aportant el CNIG les seves dades (adreces postals) perquè puguin emprar-se en les aplicacions i visualitzadors del Comissionat.

Les actuacions concretes que es desenvoluparan seran:

  • Preparació i actualització de la base de dades de Punts de Venda amb Recàrrec – (PVR) i de la Xarxa d’Expenedories.
  • Obtenció de les adreces postals de la Xarxa d’Expenedories i dels PVR. – Aquest treball es realitzarà mitjançant la utilització del servei i/o el client (IGN-Search) de geocodificació de Carto Ciutat.
  • Desenvolupament d’un visualitzador que permeti el càlcul de la distància dels tres – estancs més pròxims a una direcció donada. Aquest treball es durà a terme utilitzant la API (Application Programming Interface) del CNIG.

Confiem que aquest Conveni es tradueixi en major rigor i exactitud de les dades i direccions emprats, resultant una eina útil per a qui necessiti una cerca.

Altres notícies