Actualitat

Llistat Preus Tabac

Últimament hem rebut algunes consultes relacionades amb la obligació dels PVR de tenir el llistat de preus del tabac. La normativa diu el següent: Article 38. Quatre del Reial decret 1199/1999: “Els titulars d’autoritzacions de venda amb recàrrec hauran de conservar obligatòriament en el lloc en què s’exerceix l’activitat i en lloc visible la documentació corresponent a l’autorització i les tarifes oficials de preus”. Dit això, se sol admetre que es compleix amb aquesta obligació sempre que en prémer el botó de determinat producte, apareix el preu i així el client el pot conèixer, però seria aconsellable que es disposi del llistat complet de preus.

I per això us facilitem aquest document amb un codi QR

N’hi ha prou que els expenedors ho faciliteu als vostres clients i aquests ho instal·lin al costat de la màquina expenedora o ho enganxin al seu frontal. En llegir-ho el client tindrà accés a la pàgina web del Comisionado on consten TOTES les referencies del mercat, els seus preus a l’expenedoria i els preus amb recàrrec i s’actualitza contínuament.

També el podeu utilitzar per al vostre estanc

Esperem que us sigui útil

Moltes gràcies

QR Precios tabaco