Actualitat

Botigues de Conveniència

Les botigues de conveniència són aquelles que, amb una superfície útil per a l’exposició i venda al públic no superior a 500 metres quadrats, romanguin obertes al públic almenys divuit hores al dia i distribueixin la seva oferta, en forma similar, entre llibres, periòdics i revistes, articles d’alimentació, discos, vídeos, joguines, regals i articles varis.

Les botigues de conveniència situades en gasolineres, hauran d’aportar juntament amb el model 598 de sol·licitud:

.-declaració responsable signada (la pots descarregar aquí).

.-documentació que així ho acrediti (llicència d’obertura de l’ajuntament o liquidació d’impost d’activitats econòmiques)

Altres notícies