Actualitat

Traçabilitat, qui ha de pagar els aparells i les llicències?

Sabem que la traçabilitat i la nova quota de pagament per la llicència ha sigut un tema de conversa entre els estanquers els últims dies. Des del Gremi, juntament amb ECOT, hem contactat amb La Mesa del Tabaco on hi ha tots els fabricants, per a confirmar si pensen prendre mesures per a no permetre que el cost de la renovació de llicències repercuteixi en els expenedors, l’eslavó més fràgil de la cadena de valor, posició que hem defensat amb el recolzament de la normativa aplicable doncs el legislador ja va preveure que les despeses fossin assumides pels fabricants.

La Mesa del Tabaco ens va remetre a l’empresa SGS, que és l’empresa que van contractar els fabricants per a ajudar a tots els operadors en el procés d’equipar-los amb el software i el hardware necessaris per a llegir i transmetre les dades registrades mitjançant el reemborsament d’aquestes despeses.

Aquesta ens va contestar que entenien que no havien de pagar res més.

I després de parlar amb el programa de gestió que havia fet els cobraments, vam decidir fer la consulta al Comisionado.

El CMT ens ha donat resposta dient que efectivament, la normativa diu que son els fabricants els responsables de subministrar a la resta d’operadors obligats pel sistema de traçabilitat els equips necessaris per a poder escanejar i registrar els productes al sistema, garantint el seu seguiment i localització en tot moment.

Indica que ja ha recordat a fabricants i marquistes l’obligació que els imposa la normativa vigent, que han de subministrar a la resta de la cadena els equips necessaris per a l’escaneig i registre de productes al sistema de traçabilitat, que inclou, com no pot ser d’una altra manera, junt als equips físics d’escaneig, aquelles llicències o permisos corresponents que permetin funcionar correctament.

El Comisionado para el Mercado de Tabacos està realitzant un seguiment d’aquesta situació i, en cas de que no es resolgui, s’adoptaran totes les mesures que siguin necessàries, dins de las competències que li atribueix l’ordenament jurídic, per a procurar el compliment de les obligacions dels fabricants en relació amb el subministrament a la resta d’operadors dels equips de traçabilitat necessaris.

 

Podeu llegir la circular que hem preparat juntament amb ECOT aquí

Comunicación Socios Trazabilidad

 

Altres notícies