Actualitat

Cànon concessional 2022

El CMT ha començat a enviar per mail el Cànon concessional i ja està disponible a la Carpeta Ciutadana de cada expenedor.
Per a descarregar la liquidació, tens les instruccions aquí. Però bàsicament, has d’accedir a la ‘carpeta ciudadana’, ‘Acceder’ amb el certificat digital i anar a ‘Mis Notificaciones’ i ‘Mis Notificaciones Pendientes’. S’ha de donar el consentiment per a poder accedir a la notificació i descarregar-la.

Aquells expenedors que no accedeixin a la notificació electrònica en el termini d’un mes, la rebran per correu postal.

Si optes per aquesta opció, et recomano que revisis que t’arriba. Agenda’t-ho al calendari perquè si se t’oblida i pel què sigui, no t’arriba, el pagaràs amb recàrrec. Recorda que ets tu el responsable de pagar la taxa, no correus d’enviar-te-la.

Si has fet recentment un canvi de nom, tingues en compte que potser abans l’anterior propietari estava exempt de pagar-lo però ara sí l’hauràs de pagar.

 

Terminis de pagament

En quant als terminis de pagament, fixeu-vos bé que aquest any han aplicat l’Ordre Ministerial HAC 475/2021, de 29 d’abril que redueix els terminis per al pagament en període voluntari respecte dels fixats en la Llei
General Tributària de tal forma que:

L’ingrés haurà d’efectuar-se dins dels terminis següents:

• Rebuda la notificació entre els dies 1 al 15 de cada mes, fins al 5 del mes següent o l’immediat hàbil posterior. [Per tant, si la descarregueu entre els dies 1 i 15 de maig, podeu fer el pagament fins el dia 5 de juny]
• Rebuda la notificació entre els dies 16 i últim de cada mes, fins al 20 del mes següent o l’immediat hàbil posterior. [Per tant, si la descarregueu entre els dies 16 i 31 de maig, podeu fer el pagament fins el dia 20 de juny]

 

Per últim, l’abonament es pot fer en totes aquelles entitats bancaries col·laboradores en la recaptació de l’Agència Estatal de l’Administració Tributària.

 

No hi ha possibilitat de fraccionar el pagament, es tracta d’un pagament únic sense possibilitat de fraccionament.

Finalment, no és necessari enviar al Comisionado l’exemplar abonat.

 

Com sempre, per a qualsevol dubte sobre el cànon o altres qüestions, estem a la teva disposició

Altres notícies