Actualitat

PVR en botiga de conveniència de benzinera

Fins fa poc, quan un PVR ubicat en una botiga de conveniència dins d’una benzinera sol·licitava permís per a vendre tabac al CMT, només havia d’aportar la Declaració Responsable on el PVR declarava que efectivament, complia tots els requisits per a ser considerat botiga de conveniència.

Recordem que un dels requisits, és obrir mínim 18 hores al dia.

Doncs fins ara el CMT no comprovava quasi mai, si aquest requisit es complia, però ara, té forma de saber-ho directament i està denegant tots els permisos que se sol·liciten com a botiga de conveniència però que realment no obren 18 hores al dia.

Quines alternatives hi ha?

Moltes benzineres, han optat per a crear una zona de cafeteria dins de la benzinera i per tant, sol·liciten el permís com a bar, no com a botiga de conveniència. En aquest casos, el CMT pot sol·licitar la llicència d’activitat o la llicència d’obertura de l’ajuntament on consti que l’activitat és la de restauració (altres cafès i bars) i per tant, s’acredita que es tracta d’una cafeteria. Perque s’ha trobat casos que es declara que és una cafeteria però realment, no té taules, cadires, personal per a atendre i varietat de begudes per a servir.

Per tant, abans d’enviar una sol·licitud de PVR per a una benzinera, cal confirmar si realment obren 18 hores al dia, perquè si s’envia la declaració responsable i no és cert, s’estaria falsejant el document.

Si s’envia com a bar, confirmar realment que tenen una zona de cafeteria i els documents oficials que ho acreditin.

Si et queda qualsevol altre dubte, recorda que estem a la teva disposició a info@estanquers.cat

 

Altres notícies