Actualitat

Vols tancar l’estanc per vacances o reduir l’horari?

Recorda que tens dret al tancament de l’estanc durant 30 dies a l’any, però és imprescindible informar al CMT de quins dies has triat per a garantir que no hi ha desproveïment a la teva zona

Si prefereixes obrir només als matins (mínim 6 hores de dilluns a divendres), has de sol·licitar autorització al CMT per a canviar l’horari habitual.

Segons l’article 46 del R.D. 1199/1999, la comunicació del període de vacances s’ha de fer amb 15 dies d’antelació al moment en què es vulguin gaudir.

 

Tant per a una opció com per a l’altra, tens els documents necessaris adjunts a sota:

 

Tancar per Vacances

El Comisionado para el Mercado de Tabacos podrà autoritzar el tancament temporal d’expenedories per causa prou justificada i sempre que el servei públic no es vegi afectat.

Descarrega aquí el document per a sol·licitar el tancament temporal de l’estanc

Recorda que el pots enviar a través del Registre Electrònic Comú o per correu postal (no oblidis que a Correus et sellin una fotocopia del document que envies, és el justificant del dia què has informat al CMT)

 

Reduir l’horari

Entre les obligacions dels titulars de les expenedories de tabac i timbre està l’obertura de l’establiment durant un mínim de vuit hores diàries de dilluns a divendres, i quatre hores els dissabtes al matí, excepte festius; amb respecte en tot cas de la legislació vigent a cada moment. Els horaris que restringeixin temporalment l’obertura respecte dels mínims indicats requeriran l’autorització del Comisionado para el Mercado de Tabacos; prèvia justificació de la seva conveniència, estant en tot cas l’horari d’obertura exposat al públic. Es recomana obrir mínim 6 hores diàries.

Descarrega aquí el document per a sol·licitar la reducció d’horari de l’estanc

 

Bones Vacances!

 

Altres notícies