Actualitat

Vols tancar l’estanc per vacances o reduir l’horari?

Recorda que tens dret al tancament de l’estanc durant 30 dies a l’any, però és imprescindible informar al CMT de quins dies has triat per a garantir que no hi ha desproveïment a la teva zona

Si prefereixes obrir només als matins, has de sol·licitar autorització al CMT per a canviar l’horari habitual

 

Tant per a una opció com per a l’altra, tens els documents necessaris adjunts a sota:

Tancar per Vacances

El Comisionado para el Mercado de Tabacos podrà autoritzar el tancament temporal d’expenedories per causa prou justificada i sempre que el servei públic no es vegi afectat.

Descarrega aquí el document per a sol·licitar el tancament temporal de l’estanc

 

Reduir l’horari

Entre les obligacions dels titulars de les expenedories de tabac i timbre està l’obertura de l’establiment durant un mínim de vuit hores diàries de dilluns a divendres, i quatre hores els dissabtes al matí, excepte festius; amb respecte en tot cas de la legislació vigent a cada moment. Els horaris que restringeixin temporalment l’obertura respecte dels mínims indicats requeriran l’autorització del Comissionat per al Mercat de Tabacs; prèvia justificació de la seva conveniència, estant en tot cas l’horari d’obertura estarà exposat al públic.

Descarrega aquí el document per a sol·licitar la reducció d’horari de l’estanc

 

Bones Vacances!