Actualitat

Recorda 17 d’abril últim dia per vendre tabac escalfat amb aromes

El 17 de gener de 2024 es va publicar al Butlletí Oficial de l’Estat (BOE) el Reial decret 47/2024, de 16 de gener pel qual es modifica el Reial decret 579/2017 de 19 de juny pel qual es regulen determinats aspectes relatius a la fabricació, presentació i comercialització dels productes del tabac i els productes relacionats.

Aquí tens el text íntegre del Reial decret per al teu coneixement

Els canvis més significatius que conté i que afecten els productes del tabac escalfat. Les novetats són:

  • Se li atorga una definició precisa als productes del tabac escalfat, aquells que no passen per un procés de combustió. (IQOS de Philips Morris, PLUM TECH de J.T.I., GLO de B.A.T., ….). És aquesta: “un producte del tabac nou que s’escalfa per a produir una emissió que conté nicotina i altres substàncies químiques, la qual és després inhalada per les persones usuàries, i que, depenent de les seves característiques, és un producte del tabac sense combustió o un producte del tabac per a fumar”
  • Es prohibeix a aquests productes de tabac escalfat tenir una aroma característica o contenir aromatitzants en els seus components, com a filtres, papers de fumar, envasos, càpsules, o qualsevol altra característica tècnica que permeti modificar l’olor o sabor dels productes del tabac, o intensificar el fum. Els filtres, papers i càpsules no podran contenir tabac ni nicotina.
  • Finalment, s’imposa l’obligació que aquests productes incorporin en el seu etiquetatge el següent missatge “El fum del tabac conté més de 70 substàncies cancerígenes” i a més incorporin les fotografies que apareixen en els paquets de tabac convencional.

Aquesta normativa entrarà en vigor tres mesos després de la seva publicació en el BOE, és a dir, el 17 d’abril de 2024, que serà quan s’imposi la prohibició de tenir aromes i s’exigeixi el compliment de l’obligació de canviar el seu etiquetatge. Qui vengui aquests productes després d’aquesta data sense que respectin aquestes noves exigències incorrerà en una irregularitat.
Aquestes exigències no afecten els anomenats dispositius susceptibles d’alliberament de nicotina (cigarret electrònic o vapers). Sobre aquests últims esperem en breu una nova regulació en la qual sabem que està treballant Sanitat però el text normatiu no està encara aprovat.

Altres notícies