Actualitat

Snus, bossetes de nicotina amb i sense tabac

Arrel d’una consulta a la nostra advocada sobre les bossetes de nicotina amb i sense tabac, ella va plantejar una resposta a la Guardia Civil que han acceptat com a bona. Us la compartim per si teniu algun dubte al respecte.

La llei del 2017 ja indicava que està prohibida la venda de tabac oral, no ha canviat res. El què sí que està permès és la venda de bossetes de nicotina sense tabac, com sempre, prèvia comunicació via declaració responsable al CMT. 

Tot i què cada vegada resulta més freqüent trobar-les al mercat, encara es considera un producte nou i no està ben regulat.

Últimament la Guardia Civil està paralitzant aquest producte emparant-se en l’article 25 del Reial decret 579/2017, de 9 de juny, pel qual es regulen determinats aspectes relatius a la fabricació, presentació i comercialització dels productes del tabac i els productes relacionats.

En aquest article es diu exactament el següent: “Es prohibeix la comercialització de tabac d’ús oral”

Ara bé, hi ha bosses de nicotina AMB i SENSE labor de tabac. Aquestes últimes, son un producte que neix amb la intenció d’oferir al fumador habitual una forma efectiva de reduir el mal causat pels productes de tabac. En col·locar-la a la boca (entre la geniva i el llavi) s’allibera la nicotina i pot durar fins a una hora. Diguem que això “satisfà” la necessitat de nicotina del fumador però li priva dels efectes nocius de la resta de productes químics que porta un cigarret convencional i sembla que el seu ús és bastant menys perjudicial per a fumadors que arrosseguen afeccions pulmonars.

Per tant, les bossetes de nicotina que no porten tabac, no sent catalogat com a labor de tabac perquè no conté entre els seus ingredients fulles del tabac i no tenint una catalogació pròpia, se’ls dona el tractament dels anomenats ARTICLES DE FUMADOR i pot ser comercialitzat pels estancs d’igual forma que es venen cigarrets electrònics, paper de fumar, encenedors, pipes, …. Etc. Són productes que no necessiten comptar amb una autorització expressa del Comisionado per a la seva venda encara que resulta convenient informar el Comisionado a través de la pertinent declaració responsable.

Si arran del canvi normatiu en el qual s’està treballant canviés la concepció i el tractament que se li dona a aquest producte, te’l faríem saber de seguida però ara com ara, no es pot prohibir la seva venda acollint-se a l’article 25 del Reial decret 579/2017 perquè el que aquest precepte prohibeix és la comercialització de TABAC D’ÚS ORAL i en aquesta mena de bosses de nicotina, no hi ha tabac.

Altres notícies