Actualitat

Pagament per via telemàtica de les taxes i el cànon

Ahir dia 16 de febrer de 2023 es va publicar al BOE la Resolució de 9 de febrer de 2023 del Comisionado para el Mercado de Tabacos per la qual s’estableix el procediment per al pagament per via telemàtica de les taxes i el cànon establerts en la Llei 13/1998, de 4 de maig, d’Ordenació del Mercat de Tabacs i Normativa Tributària. T’adjunto el text complet per a què puguis consultar-lo però com sempre, l’advocada ens ha preparat un resum tractant de “traduir” els termes jurídics en uns altres més comprensibles.

  • Què es persegueix? Facilitar al contribuent les vies per a poder fer efectius els pagaments per via telemàtica de les taxes que els expenedors o els qui pretenguin ser-ho han d’abonar al CMT. El que vulgui continuar abonant per la via tradicional acudint a l’entitat bancària de manera presencial, per descomptat podrà continuar emprant aquest mètode, però qui vulgui fer-lo des del seu ordinador, a partir d’ara també s’habilita com fer-ho.
  • Quines taxes podran abonar-se? Les següents:

o Taxa amb codi 596- Prestació de serveis del mercat de tabacs.

o Taxa amb codi 597- Sol·licitud de concessió d’expenedories de tabac.

o Taxa amb codi 598- Autoritzacions de Punts de Venda amb Recàrrec.

o Taxa amb codi 599- Cànon d’expenedoria de tabac i timbre.

  • Com podran realitzar-se aquests pagaments? Mitjançant l’anomenada PASSAREL·LA DE PAGAMENTS disponible en la Seu electrònica de l’Agència Estatal de l’Administració Tributària
  • Quins són els requisits per al pagament telemàtic?

o Disposar d’un número d’identificació fiscal (NIE)

o Disposar d’un DNI electrònic o un altre certificat electrònic qualificat de signatura que resulti admissible per la A.E.A.T.

o Disposar d’un compte obert en una entitat col·laboradora recaptatòria adherida a la A.E.A.T.

o Per al cas que el pagament es dugui a terme a través de targeta, l’ordenant haurà de ser necessàriament titular d’una targeta de crèdit o dèbit emesa per l’entitat bancària col·laboradora a través de la que es pretén efectuar el pagament

  • Quin és el procediment de pagament?

o Completat el formulari corresponent se signarà mitjançant certificat electrònic, el titular del qual ho serà també de la targeta que es desitgi utilitzar.

o A continuació se’ns habilita un enllaç amb la Passarel·la de Pagaments de l’Agència Tributària a través de la qual es podrà realitzar el pagament de la taxa a través de l’entitat financera col·laboradora.

o Efectuat el pagament, la Passarel·la de Pagaments generarà un NÚMERO DE REFERÈNCIA COMPLET (NRC) que servirà com a justificant de l’ingrés i serà comunicat per l’Agència Tributària al Comissionat. Es generarà un document electrònic que inclourà aquest NRC i les dades del model 791 o 991 que es lliura a l’interessat per a confirmar-li l’ingrés i com a justificant del pagament de la taxa.

o Si el pagament fos rebutjat, es mostraran les dades i l’error detectat que ha impedit realitzar el pagament.

  • Des de quin moment es podran realitzar pagaments telemàtics? No abans del 16 de març de 2023 ja que la resolució de la qual et parlo té prevista la seva entrada en vigor al mes de la seva publicació en el BOE

Confiem que aquest mètode agilitzi alguns pagaments i eviti trasllats i cues als bancs per al pagament d’algunes taxes encara que necessàriament caldrà esperar un mes per a comprovar l’eficàcia d’aquesta fórmula que insisteixo és voluntària i per tant, es podran continuar abonant les taxes amb el pagament tradicional. Perseguint sempre tenir-te informat de qualsevol novetat que pugui afectar-te, si et queda qualsevol dubte, estem a la teva disposició

Gràcies

Altres notícies