Actualitat

Guerres de preus

La setmana passada, amb motiu de la considerable baixada de preu de TEREA (publicada al BOE del dissabte 11 de març), el Gremi d´Estanquers de Catalunya juntament amb ECOT vam enviar al Comisionado un escrit, recordant la importància d’una qüestió que ja vam plantejar per a l’Avantprojecte de Llei. Insistint novament en la necessitat de què existeixin protocols o mecanismes que impedeixin que tornem a veure’ns exposats a baixades o guerres de preus com les que vam viure al 2011.

Som conscients que els fabricants tenen total llibertat per a establir els preus de les seves labors, però el Comisionado ha de vetllar per la seguretat i interessos de les expenedories perquè no es vegin exposades a situacions com aquestes en les quals es veuen obligades a vendre un producte fins i tot per sota del seu preu de cost, però sobretot, perquè la decisió d’un fabricant dins de la seva llibertat empresarial, no suposi un efecte dominó en el que al final, els expenedors siguem els qui paguem les conseqüències.

No creiem que la llibertat d’establir preus que tenen els fabricants, sigui necessàriament contrària a la defensa dels interessos dels expenedors, per la qual cosa creiem que és possible establir mesures o procediments que satisfacin a totes les parts sense que cap es vegi afectada o perjudicada. I per part nostra, continuarem treballant perquè aquest mercat funcioni en tota la seva extensió, des de la primera baula de la cadena, fins a l’última.

Altres notícies