Actualitat

En quins establiments es pot vendre tabac? IAE i PVR

Les màquines expenedores de productes del tabac només podran situar-se a l’interior de:

 • Quioscos de premsa situats en la via pública
  • L’epígraf de l’IAE és 6594
 • Locals l’activitat principal de la qual sigui la venda de premsa amb accés directe a la via pública
  • L’epígraf de l’IAE és el mateix 6594 perquè és venda de revistes i periòdics també.
 • Botigues de conveniència previstes en l’article 5.3 de la Llei 1/2004, de 21 de desembre, d’horaris Comercials que estiguin situades en estacions de servei
  • L’epígraf de l’IAE podria ser el 662
 • Botigues de conveniència previstes en l’article 5.3 de la Llei 1/2004, de 21 de desembre, d’Horaris comercials que aportin certificació acreditativa d’aquesta condició, expedida per l’autoritat competent en matèria de comerç.
  • Normalment usen l’epígraf 6622
 • Sales de festa, establiments de joc
  • Els epígrafs de l’IAE són 9691, 9692, 9693 (discoteques, casinos, bingos).
 • Hotels, hostals i establiments anàlegs
  • Els epígrafs de l’IAE corresponents són 681, 682, 683, 684 (hotels, motels, hostals, pensions, fondes, aparthotels).
 • Bars, restaurants i altres establiments de restauració tancats
  • Els epígrafs de l’hostaleria vàlids per a tenir PVR són 6711, 6712, 6713, 6714,6715 (restaurants), 6721, 6722, 6723 (cafeteries), 6731, 6732 (cafès i bars).

EXCEPCIONS: Es prohibeix la venda quan aquests establiments estiguin en:

Centres i dependències de les Administracions públiques o entitats de dret públic
Centres sanitaris o de serveis socials, docents, culturals
Centres i instal·lacions esportives

Els clubs de fumadors no són establiments mercantils, per la qual cosa no poden vendre tabac amb recàrrec.

Altres notícies