Actualitat

Prohibida la publicitat de tabac a xarxes socials

27 de juliol de 2023

Ja han arribat les primeres propostes de sanció…


30 de maig de 2023

Cada vegada és més freqüent que els estanquers, com la resta de la societat, mantingui una presència activa a les Xarxes Socials. S’arriba a més públic amb un sol clic i molts feu servir Instagram, Facebook, Youtube, Whastapp, Twiter, i tantes altres per a donar a conèixer l’estanc i els serveis que presta.

 

La resposta que sempre hem donat des del Gremi quan ens pregunten si és lícit mantenir aquesta presència a les Xarxes és que expressament no hi ha prohibició de participar en elles… amb un límit molt clar i és la publicitat o el patrocini de marques o productes.

 

Amb freqüència l’estanquer, sense mala fe però a vegades per ignorància, penja fotos de l’expenedoria al costat dels seus comentaris i sense pretendre-ho, està atorgant publicitat de les labors que surten en aquestes fotos.

 

El Comisionado ens recorda ara mitjançant una Nota Informativa que qualsevol tipus de publicitat o patrocini de productes o marques de tabac en qualsevol mitjà o suport, incloent-hi internet, xarxes socials o mitjans de la societat de la informació, estan expressament prohibits per llei.

 

És d’agrair que el CMT adverteixi d’aquest risc i ens recordi que tal conducta pot ser sancionable (per cert, amb sancions gens lleus). El ressenyable és que hagi incorporat a la seva nota informativa l’enllaç per a denunciar aquest tipus d’infraccions i per a qui no vulgui o sàpiga fer-ho de manera telemàtica, ens recorda que també s’admetran i tramitaran denúncies que es presentin per correu postal.

 

Per tant, consell obligat: extremar la prudència respecte al que es publica a les xarxes (comentaris i imatges) perquè encara sense pretendre-ho es pot estar incorrent en publicitat indeguda de marques o productes. Reviseu els continguts de les pàgines (qui les tingui) per a evitar sancions perquè cap ciutadà es pot acollir a la ignorància de la Llei, però molt menys qui és considerat concessionari de l’Estat al qual se li presumeix un coneixement de la normativa, sense que resulti un eximent la falta d’intencionalitat.

Altres notícies