Actualitat

1 dels 3 estancs + propers al PVR

Actualitat: Nou servei de geolocalització d’estancs

1 dels 3 estancs + propers al PVR

Avui vinc a advertir-te del compliment escrupolós de l’obligació de segellar sol·licituds d’autorització de venda amb recàrrec NOMÉS quan es tingui la certesa de ser un dels tres estancs més propers al punt de venda amb recàrrec.

És imposició del RD 1199/1999 als seus articles 37 i 42. Ens arriba informació inquietant perquè sembla que fins fa poc el Comisionado només obria expedient sancionador i feia la comprovació oportuna si hi havia alguna denúncia d’un altre estanc. Però ara, l’àrea d’inspecció del Comisionado ha degut trobar en aquest tema un “filó” per a recaptar i tenen personal dedicat a comprovar les assignacions, sense necessitat de denúncia prèvia. Al Gremi ja tenim coneixement de l’obertura de diversos expedients sancionadors en els quals retreuen a l’expenedor haver segellat sol·licituds sense ser un dels tres estancs més pròxim al PVR. L’argument de que es paga una taxa precisament perquè el Comissionat realitzi la comprovació no els val com a eximent de complir aquesta obligació perquè el legislador deixa molt clar que aquesta responsabilitat és de l’expenedor. Diu l’article 37. Dos exactament que “El sol·licitant haurà de seleccionar una expenedoria d’entre les previstes en el art.42 dos del present Reial decret. L’expenedoria seleccionada comprovarà el compliment del requisit establert en el citat article, responsabilitzant-se sota la seva signatura i segell que és una de les tres més properes al punt de venda sol·licitat”.

A més, en cas de dubte, es pot comprovar a la web del Comisionado quins tres estancs són els més propers al punt de venda amb el nou servei de geolocalització d’expenedories introduint l’adreça del PVR; pel què si es segella sense complir aquest requisit, el Comisionado entén que l’expenedor no es pot acollir a la ignorància ja que tenia mètodes per a comprovar-ho abans de prestar un segell de manera irregular.

Des del Gremi , t’animem a ser molt prudent amb aquest tema, actuar amb rigor i segellar només quan es tingui la certesa de ser un dels tres més pròxims perquè les sancions són molt elevades quan el Comisionado comprova que aquesta “relliscada” no s’ha comès en un sol punt sinó en diversos (alguna de 66.111,33 Euros i fins i tot superiors ens hem trobat ja).

Si et queda qualsevol dubte, com sempre, restem a la teva disposició

Altres notícies